De Waal gaat van 'log naar light' op het gebied van veiligheid

Meerdere schouders dragen dezelfde last - Albert Visser, directeur

31 januari 2023

Werkzaamheden zo uitvoeren dat alle collega’s aan het eind van de dag weer zonder kleerscheuren naar huis kunnen: De Waal heeft veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) hoog in het vaandel staan! Daarom zijn wij aan de slag gegaan met onze VGM-structuur.

Om de bestaande VGM-structuur bij Machinefabriek De Waal behapbaar en laagdrempelig te maken, is ervoor gekozen hier samen met Wilma van Wijk en Arbode Maritiem B.V. mee aan de slag te gaan. Vandaar het motto: ‘Van log naar light’.

Hoe wij dit hebben aangepakt?

  •  Het creëren van bewustwording en het geven van persoonlijke aandacht
  • Het aanstellen van Safety Coaches, die elk verantwoordelijk zijn voor een eigen deelgebied, zoals onder andere de scheepsliften en de productiehal.
  • Het gebruiksvriendelijker maken van documenten zoals meldingsformulieren, instructies, veiligheidsformulieren en werkplekinspecties.
  • Eens in de twee weken is er een ‘veiligheidsronde’: tijd voor evaluatie, tips en terugkoppeling. Dit is een proces van continue verbeteringsstappen maken.

Met vereende kracht

Het resultaat: Onze werknemers blijven op een positieve en bewuste manier aan de slag met het aspect veiligheid. En meerdere schouders dragen dezelfde last. We houden elkaar scherp en met vereende kracht werken we de administratieve lasten weg.

Preventiemedewerker

Steven van den Berge, hoofd inkoop bij Machinefabriek De Waal, is sinds september 2022 ook preventiemedewerker. Samen met de Safety Coaches wijst hij medewerkers (onder andere) op de Last Minute Risc Analysis (LMRA): een korte laatste beoordeling van de risico’s vlak voordat de werkzaamheden uitgevoerd worden. Vanwege de dynamische werkomgeving een belangrijk aspect voor de veiligheid op de werkvloer.

Steven van den Berge 2