Met deze lasrobots kunnen MKB-bedrijven in Nederland beter concurreren met het buitenland. - Dezentjé Hamming

01 december 2016

Voortrekkersrol bij ontwikkeling lasrobot [met filmpje]

Machinefabriek De Waal uit Werkendam, Scheepswerf Slob uit Papendrecht, Valk Welding uit Alblasserdam en de Duurzaamheidsfabriek (onderdeel van het Da Vinci College) uit Dordrecht, hebben een lasrobot ontwikkeld om scheepsonderdelen waarvan er maar één of twee nodig zijn, efficiënt, duurzaam en tegen hoge kwaliteit te produceren.

1-zaal-presentatie

Vrijwel geen programmeerwerk meer

Inzet van lasrobots voor de productie van één of twee onderdelen is op dit moment nog niet rendabel. 'Dat komt omdat het programmeren van een lasrobot normaliter meerdere uren in beslag neemt. Dat maakt het pas interessant wanneer je grote series van een onderdeel nodig hebt', zegt Marco de Waal. 'Met onze partners werken we aan de ontwikkeling van software die het inprogrammeren sneller en eenvoudiger maakt.

Bedoeling is dat deze software direct de 3D tekenpakketten van een onderdeel of sectie kan inlezen en gebruiken voor het lasprogramma, zoals bijvoorbeeld bij onze computergestuurde snijmachine het geval is.'

1 marco bij lasrobot

Jong en oud actief aan de slag

Voor het werken met de geavanceerde apparatuur gaan de partnerbedrijven jonge lassers opleiden tot lasrobot-operator. 'Ervaren oudere lassers leren de jongeren eerst alle kneepjes van het lassen. Wanneer ze die beheersen krijgen ze een opleiding tot robot-operator. De jongeren gaan dan de lasrobots bedienen en meedenken over de doorontwikkeling van de software aan de hand van praktijkervaring. Wij verwachten dat het robotsysteem over twee jaar echt goed werkt. Dan hoort Nederland bij de koplopers op dit gebied, betreffende gerobotiseerde enkelstuks productie in de scheepsbouw.'

Eerste proeven geslaagd

De afgelopen maanden zijn met een klein type lasrobot in de Duurzaamheidsfabriek al proeven gedaan met het lassen van roeronderdelen, zoals lieverjukken van stuurmachines. Half december 2016 wordt in het kader van dit project een door De Waal gekochte (grotere) lasrobot in Werkendam afgeleverd. Ook Scheepswerf Slob heeft een lasrobot aangeschaft. De lasrobot van De Waal komt in een afgeschermde ruimte van de grote staalbouwhal eerst vast opgesteld te staan. 'Hij komt later, als de proeven slagen, ondersteboven aan een circa 10 meter lange portaalconstructie te hangen waar een 5 meter lange zijarm aan vast zit. De robot kan zo in alle richtingen over een te lassen object of scheepsroer schuiven en de te lassen naden van alle kanten en onder elke hoek benaderen.'   

TIMA project

De ontwikkeling vindt plaats in het kader van het project Toegepaste Innovaties voor Maritieme Automatisering (TIMA). De Europese Unie en de provincie Zuid-Holland stimuleren de ontwikkeling met een subsidie, voor met name ontwikkeling van de software. Europa beoogt zo dat Nederland koploper wordt op het gebied van robotica en wil graag dat onze, van origine puur Hollandse, scheepsbouw in Nederland blijft en 'smart' gaat worden uitgevoerd met high-tech robots. Dat noemen we Smart Industry.  

Fieldlab status

FME en Smart Industry voorzitter Ineke Dezentjé Hamming, verleende op 30 november jongsleden mede op basis van dit TIMA project, de felbegeerde status 'Fieldlab Smart Industry' aan de Duurzaamheidsfabriek. Tijdens dit inspirerende congres werd door haar meegedeeld dat ruim 200 bedrijven geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling en de proeven bij De Waal en Slob gespannen afwachten.

'Met deze lasrobots kunnen MKB-bedrijven in Nederland beter concurreren met het buitenland', zegt mevrouw Dezentjé Hamming. 'Werk zal niet langer verdwijnen naar lagelonenlanden.'

1 groepsfoto met certificaat

Project TIMA  de deelnemende bedrijven vertellen u alles [filmpje]