Kabinet ziet de Duurzaamheidsfabriek als een krachtig voorbeeld. - Kabinetsreactie SER-verkenning 'Mens en Techniek: samen aan het werk'

01 april 2017

Minister Kamp bezoekt Duurzaamheidsfabriek

Minister Kamp heeft op 1 april een bezoek gebracht aan de Duurzaamheidsfabriek. De Waal engineer Mark van Keulen praatte hem bij over de ontwikkelingen met de lasrobot.

Tijdens het bezoek hebben Peter Heijkoop (portefeuillehouder Arbeidsmarkt en Beroepsonderwijs van de Drechtsteden en wethouder van de gemeente Dordrecht), Anouk van Eekelen (portefeuillehouder Economische Profilering van de Drechtsteden en wethouder van de gemeente Papendrecht), Peter Vrancken (voorzitter ROC Da Vinci College) en Rein Meester (directeur Duurzaamheidsfabriek) het 9-punten-plan ‘Hoe wordt Nederland 30 Duurzaamheidsfabrieken rijker?’ aan de minister aangeboden.

Met dit plan beogen de stakeholders van de Duurzaamheidsfabriek dat de nieuwe regering zorgdraagt voor een breder draagvlak en structurele bekostiging van Duurzaamheidsfabrieken.

rein meester directeur duurzaamheidsfabriek en kamp

De minister maakte tijdens zijn bezoek kennis met bedrijven Valk Welding, De Waal, Slob en het Da Vinci College van het Smart Industry project Toegepaste Innovaties Maritieme Automatisering (TIMA). De partners in TIMA investeren in hightech faciliteiten in de Duurzaamheidsfabriek benodigd voor realisatie van het vernieuwende concept van integratie van ‘leven lang leren, werken en innoveren’.

Zij toonden de minister ondermeer nieuwe mogelijkheden van lassimulatoren en een digitale pen voor het lassen van schepen met behulp van robotica. Jan Lokker (sectordirecteur ROC Da Vinci College) lichtte toe hoe het Da Vinci College haar onderwijs in ‘hybride’ vorm heeft gegoten om ‘het leren uit het werk (praktijk)’ en een ‘leven lang leren’ mogelijk te maken. Het programmabureau Smart Industry heeft de Duurzaamheidsfabriek dan ook aangewezen als Fieldlab Smart Industry.

kamp en de waal engineer mark van keulen

De directe aanleiding voor het opstellen van het 9-puntenplan is de uitspraak van minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) tijdens de landelijke Techniekpactdag in 2016 waarin zij pleitte voor het kopiëren van de Duurzaamheidsfabriek naar andere regio’s. Dit enthousiasme is overgenomen in de kabinetsreactie op de SER-verkenning ‘Mens en Technologie: samen aan het werk’, van 13 februari 2017: ‘het kabinet ziet dit (de Duurzaamheidsfabriek) als een krachtig voorbeeld en verkent de mogelijkheden om dit soort initiatieven verder mogelijk te maken.’

De Duurzaamheidsfabriek is een spil en een krachtenbundeling tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid en biedt reguliere opleidingen, bij- en omscholing, innoveer- en experimenteeromgeving en netwerken in de maritieme-, duurzame energie- en maaksector binnen de regio Drechtsteden.

Originele artikel: http://www.duurzaamheidsfabriek.nl/bezoek-minister-kamp-aan-de-duurzaamheidsfabriek-dordrecht/