We kunnen weer meedoen met de concurrentie. - Schipper Woortman, ms Samary

19 april 2017

Klanten positief over Easyflow® roersysteem van De Waal

In het najaar van 2013, zijn er al 70 schepen omgebouwd naar het Easyflow" roersysteem bij De Waal. Het levert een hoop positieve reacties op.

Ook de frequentiegeregelde Stuwas QF stuurmachine van De Waal valt in de smaak. Maenteel heeft men opnieuw een grote serie van deze stuurmachines, die goed aansluiten op de ontwikkeling van elektrische schepen, in opdracht.

binnenvaartschip

Stuwa® QF stuurmachine

De door De Waal ontwikkelde frequentiegeregelde Stuwa"QF stuurmachine heeft vele voordelen. Omdat de pompen alleen draaien als er een stuurcommando wordt gegeven, is eronder andere sprake van een lager gasolieverbruik, daarbij is de standtijd van pompen, filters en elektromotor langer. Deze stuurmachine wordt momenteel voornamelijk toege-past in de superjachtbouw maar kan ook wor-den toegepast op binnenvaartschepen.

Bij de unieke stuurmachine wordt de frequentie van de stroom geregeld, waardoor de motor die de hydrauliekpomp aandrijft in toerental gereguleerd wordt. Door de elektra te regelen, is het proportionele ventielsysteem overbodig. Naast genoemde voordelen wordt manoeu-vreren nog een klasse softer en geleidelijker. Bij een van de projecten levert De Waal de frequentiegeregelde stuurmachine in combi-natie met een onafhankelijke stuurmachine.

Zo krijgt men een dubbelpomp en kunnen er twee machines tegelijk gevoed worden, waar-bij ook deze frequentie geregeld wordt. In de eigen proefstand waarover De Waal beschikt, worden alle stuurmachinesets die de fabriek verlaten uitgebreid getest en van tevoren ingeregeld.

Easyflow® roersysteem

Voor de ombouw naar het Easyflows roersy-steem worden bij een bestaand schip de roe-ren zo verbouwd, dat het schip een compleet nieuw slank roerblad krijgt. De afstand tussen de hennekokers wordt vergroot, zodat de roeren buiten het snel stromende water komen te staan, en het zonder weerstand van het roer naar achteren kan. De verhoudingen zijn daarbij zo op elkaar afgestemd dat het schip dezelfde manoeuvreereigenschappen houdt. Er zijn schepen die zelfs nog wat rustiger worden. De ervaringen met dit roersy-steem blijken positief.

Zo behaalde het ms Samary (135 x 14,2) van schipper Woortman een brandstofbesparing van 20 procent. Woortman heeft de roeren in mei 2016 laten inbouwen. "Ons schip had een hoog brandstofverbruik en we wisten niet goed waar dat aan lag. Collega-schippers hadden goede ervaringen met de Easyflow roeren van De Waal en zo kwamen wij daar ook terecht".

Brandstofbesparing

De Waal zag mogelijkheden en voorspel-de een brandstofbesparing van 10 procent. Woortman: "Voor ons een goede reden om in onderhandeling te gaan". Uiteindelijk is het complete roersysteem vervangen door de Easyflow roeren met surfplaat van De Waal. Het resultaat: een brandstofbesparing van 20 procent. Woortman: "Als ik het zeg geloven mensen het bijna niet maar het is echt waar! Het schroefwater is veel rustiger geworden. Het is net alsof de handrem eraf is. Het vaarcomfort is enorm toegenomen". Kortom; Woortman is erg blij met de keuze die hij heeft gemaakt. "We kunnen weer meedoen met de concurrentie"

Originele artikel uit de Scheepvaartkrant wk16