Bewustzijn onder schippers groeit

Bewustzijn onder schippers groeit - Pepijn van den Hoek

01 juni 2019

IVR keuringen nemen toe

‘Als er iets mis is met het stuurwerk, dan ben je snel uitgevaren’, aldus Pepijn van den Hoek. Hij is een van de monteurs bij De Waal die gecertificeerd is om IVR keuringen te mogen uitvoeren. Ook Marco Dekker, Henry de Wit en Cor-Jan van den Heuvel ontfermen zich al lange tijd over deze stuurwerk inspecties. De laatste tijd neemt het aantal keuringen dat De Waal uitvoert toe, volgens Pepijn komt dit mede omdat het bewustzijn onder schippers is toegenomen.

De Waal voldoet aan alle, door de onafhankelijke instantie IVR gestelde kwaliteitscriteria om stuurmachines te mogen keuren. Na een gedegen intern onderzoek heeft IVR in 2008 het officiële ‘Bewijs van kwaliteitsborging’ aan De Waal uitgereikt. Sindsdien keurt en certificeert dit bedrijf alle merken stuurwerken op de markt volgens uniforme normen. Pepijn: ‘Wettelijk moet de stuurmachine iedere drie jaar gekeurd worden’.

Checklist

De Waal werkt met een speciale checklist, destijds opgesteld door het IVR in samenwerking met andere producenten. ‘We bekijken onder andere de conditie van de slangen, of de alarmeringen werken en voldoen aan de laatste wijzigingen en er geen lekkages zijn. Het leidingwerk wordt geïnspecteerd, eventuele mechanische mankementen worden opgespoord en er wordt een oliemonster genomen’, aldus Pepijn.

Dit oliemonster is voor Caroline Verhoeven het startpunt van haar administratie. ‘De oliemonsterflesjes komen bij mij binnen, ik stuur ze naar België en binnen een week krijgen we de resultaten binnen’.

Bewustzijn

Tegenwoordig is er veel aandacht voor veiligheid en vergroening. Pepijn: ‘Verzekeringen vragen steeds vaker of een stuurmachine een IVR Stuurmachine Inspectie Certificaat heeft. Ook sommige loslocaties stellen de eis dat schepen een goedgekeurd stuurwerk aan boord hebben. Het bijbehorende certificaat moet aanwezig zijn, anders mag er niet gelost worden’. Hij constateert dat steeds meer schippers zich bewust zijn van deze tendens.

‘Iedereen is altijd heel druk met bijvoorbeeld de hoofdmotor maar het stuurwerk is net zo belangrijk. Als er iets mis is met de stuurmachine, kun je niet verder varen’. Daarbij is het ook voor de veiligheid enorm belangrijk dat de stuurmachine iedere drie jaar gekeurd wordt. Een standaard keuring duurt zo’n drie tot vier uur en vindt vaak plaats op locatie. Caroline houdt de administratie bij en weet precies wanneer het tijd is voor een nieuwe keuring. ‘Ik stuur de klant een brief, ruim voordat de huidige keuring verloopt. Dit jaar hebben we tot nu toe al zo’n 120 keuringen verricht, dat aantal is flink toegenomen ten opzichte van voorheen’.

IVRKeuringen copy

BM Magazine copy