VCA** toelichting

Oorspronkelijk is voor de petrochemische industrie het veiligheidsysteem 'VCA' ontwikkeld. Maar inmiddels wordt het VCA beleid gebruikt in allerlei sectoren van de industrie. De afkorting VCA staat voor: VGM Checklist Aannemers. Waarbij de letters 'VGM' staan voor: Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee De Waal objectief en structureel is getoetst en gecertificeerd op haar interne VGM-beheersysteem. Lees meer over VGM

VCA gecertificeerde medewerkers

Alle operationele medewerkers van De Waal hebben een persoonlijk VCA 'basis' certificaat of een zogenaamd 'vol' certificaat behaald. Zij laten hiermee zien dat ze serieus omgaan met veilig, gezond en milieuvriendelijk werken.

VCA** gecertificeerde bedrijfsvoering

Een onafhankelijk, objectief onderzoek door een erkende instelling heeft aan De Waal het zogenaamde VCA** keurmerk toegekend. Een belangrijk aspect hiervan is dat we jaarlijks opnieuw worden gecontroleerd of het bedrijf nog steeds aan alle eisen voldoet. In principe staan we dus onder voortdurend toezicht. Een veilig gevoel.

Wat tonen we aan

Met ons VCA** certificaat tonen we aan dat ons bedrijf voldoet aan alle eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hiermee voorkomen we enerzijds dat u als opdrachtgever zelf actie(s) moet gaan ondernemen ter borging van uw eigen veiligheid. Anderzijds stellen veel grote zeevaart-, offshore- en petrochemische bedrijven een bedrijfscertificering als voorwaarde om überhaupt bij hen op het terrein werkzaamheden (aan schepen) te mogen verrichten. Simpelweg vanwege de zekerheid die ook zij nastreven dat ieder bedrijf bij hen over de vloer, voldoet aan een veilige- en betrouwbare bedrijfsvoering. Zo zorgen we samen dat Nederland een stukje veiliger wordt, in ons aller belang.

Wat betekent dit voor u?

Om te voldoen aan de VCA voorwaarden dient ook u als klant mee te helpen aan 'veilig werken'. U zult bij aankomst of aanvang van de werkzaamheden door het 'hoofd productie' persoonlijk op de hoogte worden gesteld van ons veiligheidsprogramma en welke regelgeving u zelf in acht dient te nemen. Vriendelijk verzoeken wij u om hieraan mee werken. Hartelijk dank. 

Bekijk hier ons VCA** certificaat

Meer informatie over VCA? Bekijk de speciale website