Kotteren

Op een tafel van maar liefst 4 m² !

Kotteren is eigenlijk het 'omgekeerde' van draaiwerk. Met deze techniek kunnen we heel grote, uiteenlopende werkstukken bewerken. Waar bij draaiwerk het werkstuk snel ronddraait, staat bij kotteren het werkstuk juist stil en is stevig opgespand op een grote 'tafel'. Het kottergereedschap is excentrisch gemonteerd op een snel draaiende as en maakt een cirkelbeweging met de beitelpunt naar buiten gericht. We onderscheiden langskotteren en vlakkotteren. Langskotteren is het verdiepen van een bestaand gat, vlakkotteren maakt een steeds groter wordend rond vlak in een werkstuk. Ook doen we veel aan circulair kotteren. Door de beweegbare kotteras (pinole)  in combinatie met de verplaatsbare tafel, kunnen we grote, complexe werkstukken en objecten aan alle kanten bewerken. Snel en superprecies. Want maatwerk, daar draait het bij De Waal om!

De Waal beschikt over de volgende kotterbanken:

Machine overzicht

Tos W100A [K1]
tafelafmeting: 1.250 x 1.250 mm
X-as tafelverplaatsing: 950 mm
Y-as kolomverplaatsing: 900 mm
Z-as tafelverplaatsing: 1.600 mm
W-as horiz. pinoleverplaatsing: 900 mm
planekop
pinole diameter: 100 mm
maximaal gewicht: 3 ton
besturing: digitaal

Fermat WFT 13 [K2]
tafelafmeting: 2.200 x 1.800 mm
X-as tafelverplaatsing: 3.500 mm
Y-as tafelverplaatsing: 2.000 mm
Z-as kolomverplaatsing 2.000 mm
W-as horiz. pinoleverplaatsing: 730 mm
V-as horiz. ramverplaatsing: 600 mm
B-as rotatiebeweging spantafel: 360° automatisch
pinole diameter: 130 mm met geïntegreerde hoofdspil SK50
spilvermogen: 37 kW S1 - 100%
spiltoerental max. 3.000 omw/min
gereedschapmagazijn: volautomatisch
koelmiddeltoevoer: door spil heen, onder 20 bar druk
koelmiddeltoevoer: langs buitenzijde, onder 4 bar druk
besturing: Heidenhain iTNC 530
maximaal gewicht:
opstelling: onderheide fundatie, verdiept opgesteld
extra: aankoppelbare universele UHM bewerkingskop