Keuringen

Periodieke keuringen, veiligheid alom

Onze service afdeling houdt zich ondermeer bezig met het keuren van diverse installaties. Denk hierbij aan o.a. stuurmachines- en scheepskranen. Machines die de wetgever in Nederland dermate van belang vindt voor uw veiligheid en die van anderen, dat hierop wetgeving is gebaseerd. Die verplicht een periodieke keuring vereist. 

IVR Stuurmachinekeuringen

De Waal voldoet volledig aan alle, door de onafhankelijke instantie IVR, gestelde kwaliteitscriteria om stuurmachines te mogen keuren. Na een gedegen intern onderzoek op ons bedrijf heeft IVR, in 2008 al, het officiële 'bewijs van kwaliteitsborging' aan De Waal uitgereikt. De Waal keurt en certificeert sindsdien alle merken stuurwerken op de markt volgens uniforme normen. We zijn bevoegd om namens het IVR een 'Stuurmachine Inspectie Certificaat' uit te reiken. Met dit certificaat op zak voldoet u aan de wettelijk voorgeschreven 3-jaarlijkse keuringstermijn. Tevens geldt dit certificaat als belangrijk onderdeel van het SPO (schade preventie onderzoek). Indien wordt voldaan aan de eisen van het SPO (waarvan de stuurmachinekeuring een belangrijk item van is) ontvangt de scheepseigenaar, van een IVR geautoriseerde deskundige, het 'Bewijs van Schadepreventie'. Een belangrijk document, ontwikkeld op initiatief van verzekeraars.

Gewijzigde stuurmachine regelgeving

Regelmatig komt het nog voor, stuurmachines van veelal oudere schepen die niet aan de hedendaagse normen voldoen. Sinds april 2007 is voor nieuwbouwschepen een nieuwe wet van kracht, gebaseerd op het ROSR die naast de verplichte stuurmachinekeuring ook eisen stelt aan de technische uitvoering van de machine. En sinds 2010 geldt deze wet ook voor bestaande schepen, die toezijn aan een nieuw CvO. In het verleden al was De Waal innovatief in de stuurmachinetechniek. Ons volledig 'dubbel uitgevoerd leidingsysteem' bijvoorbeeld, is nu de norm geworden voor andere fabrikanten. Zo zijn we u graag van dienst om ook uw stuurmachine aan te passen aan de huidig geldende regelgeving. We bekijken, offreren, 'bouwen om' en doen samen met u een proefvaart. Zo verzekeren wij ons van de geleverde kwaliteit. En kunt u weer vooruit met een nieuw Certificaat van Onderzoek. Een veilig gevoel. 

Autokraankeuringen

Als producent van scheepskranen weten we waarover we praten. Hijsen moet veilig zijn. Want het gaat om mensen die samenwerken met techniek. En dat kan risico's met zich meebrengen. Maar als uw kraan voldoet aan onze strenge normen en regelmatig gekeurd wordt, hoeft u zich over de techniek geen zorgen te maken.

Iedere nieuwe kraan wordt door ons inbedrijf gesteld en hierna vakkundig getest en gecertificeerd door een extern expertisebureau (bijv. AIB Vincotte). We verstrekken u een opvallend geel kraanboek en stempelen dit af. Hierna bent u zelf verantwoordelijk. Ieder kalenderjaar dient een deskundige de kraan na te zien en mogelijk onderhoud te vermelden in het kraanboek. Iedere 10 jaar is het verplicht dat een geaccrediteerd bedrijf de kraan technisch nakijkt, keurt en opnieuw laat afnemen door een expertisebureau. Pas dan is de wetgever in Nederland tevreden. U kunt tussentijds gecontroleerd worden en mogelijke boete ontvangen bij verzuim. Als De Waal zijn we volledige geaccredteerd. Tevens is het mogelijk om een onderhoudscontract af te sluiten.